Általános szerződési feltételek 

Mentsd meg a vendéglátó vállalkozásod Konferencia


1) Konferenciaszervező
A MENTSD MEG A VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÁSOD KONFERENCIA szervezője a
KÉK ELEFÁNT KÁVÉZÓ KFT. (Székhely: 6723 SZEGED, Zöldfa u. 10.)
E-mail: zoltanjarjabka@gmail.com
Adószám: 26539049-2-06)


2) A konferencia résztvevői
A konferencián a következők vehetnek részt:
a.) A konferencia szervezői.
b.) A konferencia felkért előadói.
c.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható adatkérő
űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a konferencia
általános szerződési feltételeit.
A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap
kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait,
amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és
a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.


3) A konferencia helyszíne, időpontja
A konferencia időpontja: 2023.01.16. 9.00-18.00
Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt.12-14)


4) Házirend
A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a konferencián való
megjelenésre. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a
megadott határidőre befizette a Kék Elefánt Kávézó Kft. számlájára. A részvételi
helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki. Az ülőhelyek elfoglalása a
konferencia napján érkezési sorrendben történik. 

A fizetés módja bankkártyás
fizetés vagy átutalás.

Regisztráció: 2023.01.16-án 8.15-kor kezdődik
Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket. A
VIP helyek azok vehetik igénybe, akiket a Szervező a Konferencia helyszínén a
regisztráció során erről tájékoztat.

Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt
készíteni. Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben
engedélyezett.

A konferencián a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel

hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.

Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a konferencián
való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység
végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a
tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal
felelősséget.

Amennyiben a rendezvény vis major következtében elmarad, úgy a Szolgáltató
kötelessége, hogy belátása szerint vagy online nézhető formában hozzáférést
biztosítson a rendezvény tartalmával megegyező tartalomhoz maximum 7 napig,
vagy pedig azt egy másik időpontban meghirdesse, amire a korábban vásárolt
jegyeket elfogadja. Vis major esetén a rendezvény részvételi díja nem jár vissza,
viszont az új időpontban díjmentes részvétel biztosított, vagy az online
hozzáférés díjmentesen biztosított maximum 7 napig. Az online felvétel esetén a
jelentkezésnél feltüntetett pénz-visszafizetési garancia (ami az ebéd szünet
végéig él) elveszik, tekintve, hogy a teljes anyag egyben átadásra kerül.
Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős.

Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés
megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát
fenntartja.

Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (karszalag) a konferencia
teljes időtartama alatt viselnie kell, hogy Szervező eldönthesse ki léphet be a
konferencia területére.

Dohányozni az épületben szigorúan tilos!

5) Árak:
A weboldalon feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Ahol az árak
nem nettó árak, ott ezt minden esetben feltüntetjük egyértelműen.
Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba
felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új
adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a
megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a
szerződéstől.
Amennyiben bármelyik termékünkre vonatkozóan akciós vagy
kedvezményes vásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció
feltételeit és határidejét minden esetben külön jelezzük a vásárlás előtt.

6) Fizetési módok Magyarország területén:
online bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay-en keresztül (mobilon is
működik!)
átutalás: a vásárló bankjától függő díjszabás

 

7) Adatvédelem
A
https://sf.kekelefantkavezo.hu/t/r/rendezveny /konferencia oldal látogatói az
oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a KÉK
ELEFÁNT KÁVÉZÓ KFT. az adatai alapján számlát állítson ki számára, illetve
azokat kapcsolattartás céljából felhasználja.
A jelentkezés felüleleten van lehetőség felíratkozni hírlevél
szolgáltatásra. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján
biztosított.
Az adatokat minden eseteben a SZOLGÁLTATÓ szerverein tároljuk,
illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel
kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

 

8) Szerzői jog
A MENTSD MEG A VENDÉGLÁTÓS VÁLLALKOZÁSOD KONFERENCIÁN elhangzó
előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi
tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére
használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás,
prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző
engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának
felhasználása a C.C. Licence alapján történhet.

 

9) Elállási és felmondási jog
Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14
napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a
Szervező a JEGY KIFIZETÉSÉNEK időpontját tekinti.
Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg
felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon
e-mailen jelzi a Szervező részére a zoltanjarjabka@gmail.com e-mail címen.

Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta

Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási
jogomat az RENDEZVÉNY NEVE való részvétellel kapcsolatban.
Résztvevő neve:

Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:
Szerződéskötés időpontja:
Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:

Aláírás Dátum

Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási
nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki
átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő
által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.
A Konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott
szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás
visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

10) Panaszkezelés
Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja
el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül
kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül
tájékoztatja.
Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton
történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket
törvényes úton érvényesíthetik.
Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető
testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására
vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

11) Egyebek
A konferencia szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának,
kezdési időpontjának megváltoztatására.

 

Szeged, 2022.10.01